ADHD en Autisme centrum Westfriesland

Broertjes / zusjes therapie

Deze therapievorm is bedoeld voor het versterken van de communicatiepatronen en verbeteren van de omgang tussen broertjes en zusjes. In maximaal 5 sessies worden van te voren bepaalde concrete doelen aangepakt, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van thuisopdrachten