Under construction: Binnenkort kunt U hier onze nieuwe website vinden.

ADHD en Autisme centrum Westfriesland

EMDR therapie

EMDR is een therapie die wordt ingezet wanneer er sprake is van trauma(s) of van nare ervaringen die het kind in de weg blijven zitten. Kinderen leren om deze ervaringen opnieuw een plek te geven, waardoor de verwerking beter verloopt. Vaak is enkele keren behandeling al voldoende.