ADHD en Autisme centrum Westfriesland

Groep psycho educatie Autisme

Groep psycho-educatie voor kinderen met autisme (8-10 jaar) 
In een kleine groep van ongeveer vier kinderen wordt er uitleg gegeven over autisme en wat dat voor het kind zelf betekent. De groep komt 4 keer bij elkaar, frequentie 1x per week. Er wordt al een kleine stap gezet in hoe om te gaan met lastige situaties.

Groep psycho-educatie voor (bijna) brugklassers met autisme (11-13 jaar)
Deze groep is speciaal bedoeld voor kinderen die net in de brugklas zitten of bijna naar de brugklas gaan. Het accent in deze groep ligt, naast herhaling van uitleg over autisme en onderlinge uitwisseling, met name  op alle aspecten die te maken hebben met de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. De groep komt 5 keer bij elkaar, frequentie 1x per twee weken, groepsgrootte ca. vier kinderen.

Groep psycho-educatie voor pubers met autisme (12-14 jaar)
Voortgezette groep voor pubers met autisme, waarin herhaling van uitleg over autisme wordt gegeven, aangepast aan de levensfaseproblematiek. Daarnaast is de uitwisseling van ervaringen belangrijk en wordt er geoefend met nieuwe oplossingsstrategieën. In deze groep heeft het sociale aspect (vrienden maken) een grotere betekenis dan in de groepen met jongere kinderen. De groep komt maximaal 8x bij elkaar, frequentie 1x per week, 1x per twee weken.

Groep psycho-educatie voor pubers met autisme (14-16 jaar)
Voortgezette groep voor pubers met autisme, waarin herhaling van uitleg over autisme wordt gegeven, aangepast aan de levensfaseproblematiek. Daarnaast is de uitwisseling van ervaringen belangrijk en wordt er geoefend met nieuwe oplossingsstrategieën. In deze groep heeft het sociale aspect (vrienden maken) een grotere betekenis dan in de groepen met jongere kinderen. De groep komt maximaal 8x bij elkaar, frequentie 1x per week, 1x per twee weken.

Groep psycho-educatie voor jongeren met autisme (16-18 jaar)
Voortgezette groep voor pubers met autisme, waarin herhaling van uitleg over autisme wordt gegeven, aangepast aan de levensfaseproblematiek. Daarnaast is de uitwisseling van ervaringen belangrijk en wordt er geoefend met nieuwe oplossingsstrategieën. Het leggen en onderhouden van sociale contacten krijgt een grote rol en er wordt een link gelegd naar de toekomst, vervolgopleiding, op je zelf wonen, samen wonen, werk. De groep komt maximaal 8x bij elkaar, frequentie 1x per week, 1x per twee weken.

Groep psycho-educatie voor kinderen met een broertje of zusje met autisme
Deze groep is gericht op de broertjes en zusjes van kinderen met autisme. Er wordt uitgelegd wat autisme is en er vindt een uitwisseling plaats over hoe het is om een broertje of zusje met autisme te hebben. De groep beslaat twee bijeenkomsten.