ADHD en Autisme centrum Westfriesland

Individuele therapie

Deze therapie is cliënt- en klachtgericht en verschilt daardoor per kind van inhoud en vorm. De individuele behandeling is geschikt voor zowel kinderen met ADHD als voor kinderen met autisme. Er kan gebruik worden gemaakt van verschillende therapeutische invalshoeken, afhankelijk van wat het beste aansluit bij het kind. Het accent kan meer op het inzicht van gevoelens en gedachten liggen, meer op het veranderen van de inhoud van gevoelens en gedachten of meer op het gedrag en de wijze van omgaan met lastige situaties. Er kan afwisselend gebruik worden gemaakt van een meer verbale therapie als een meer non-verbale therapie, waarbij beeldend materiaal wordt gebruikt. Frequentie en duur is afhankelijk van de problematiek.