ADHD en Autisme centrum Westfriesland

Ouderbegeleiding

Naast dat er wordt ingegaan op de verhouding draagkracht en draaglast, wordt er bij ouderbegeleiding stilgestaan bij wat ouders kunnen doen om beter om te kunnen gaan met de problemen van hun kind, de problemen thuis en om het opvoedingsklimaat zo goed mogelijk vorm te geven. Frequentie en duur is afhankelijk van de problematiek.