ADHD en Autisme centrum Westfriesland

Overleg met school / voorlichting op school

Scholen zetten zich vaak enorm in voor kinderen die niet goed mee kunnen komen.

Door met betrokken leerkrachten, ambulant begeleiders en intern begeleiders te overleggen en door aan school voorlichting te geven over ADHD of autisme, hopen we meer op begrip en meer know-how voor het kind met ADHD of autisme en zo een steentje bij te dragen aan een gepaste aanpak van desbetreffende kinderen op school waarbij de mogelijkheden van het kind worden uitgelicht.