Under construction: Binnenkort kunt U hier onze nieuwe website vinden.

ADHD en Autisme centrum Westfriesland

Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – Instelling
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet (18 jaar en ouder), verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Het statuut opgemaakt door het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland is goedgekeurd vanaf 1-1-2017. Ondanks het feit dat het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland  behandelingen uitvoert binnen de Jeugdzorg (tot 18 jaar) verklaart het Centrum zich te houden aan de wettelijke kaders van de beroepsuitoefening, conform het model kwaliteitsstatuut.

U kunt de volledige tekst van het kwaliteitsstatuut inzien bij het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland.