Under construction: Binnenkort kunt U hier onze nieuwe website vinden.

ADHD en Autisme centrum Westfriesland

Introductie

Het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland is vanaf december 2013 een Zelfstandig Behandelcentrum (GGZ instelling) en helpt ouders en kinderen om vast te stellen of er sprake is van een psychische/psychiatrische aandoening.  Wij bieden hulp aan ouders en kinderen/jongeren tot 18 jaar.

Het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland behandelt alle voorkomende problemen maar is vooral gespecialiseerd in de behandeling van AD(H)D en/of een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

In één ochtend worden een intake, hetero-anamnese (levensgeschiedenis), verkort intelligentieonderzoek en een psychiatrisch onderzoek afgenomen.
Na ongeveer twee weken worden de onderzoeksresultaten met u besproken en kan de behandeling starten. In een aantal gevallen is een langer onderzoekstraject nodig.

Vanaf 1-1-2015 geldt de Jeugdwet in Nederland. Dit betekent dat uw zorgverzekeraar niet langer de kosten voor hulpverlening betaalt, maar de gemeente waar u woont. Hiervoor is het echter wel nodig om een zogenaamde ‘beschikking’ te regelen bij uw gemeente. U kunt zich ook laten verwijzen door uw (huis)arts. Met de huisartsverwijzing vragen wij vervolgens de beschikking aan bij uw gemeente. Dit laatste is voor u de makkelijkste weg, maar blijft staan dat uw gemeente de beschikking dan nog wel moet afgeven. Met een beschikking worden alle kosten vergoed door uw gemeente. Zonder beschikking vergoedt uw gemeente de kosten niet.

Het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland heeft in 2020 contracten afgesloten met alle gemeenten in de regio’s Westfriesland en Hollands Kroon. Indien u in een gemeente woont waar wij geen contract mee hebben afgesloten en u wilt toch uw kind bij ons centrum aanmelden, dan raden wij u aan om contact op te nemen met uw gemeente.

Van kinderen en jeugdigen tot 18 jaar betaalt uw gemeente de kosten voor de hulpverlening.

U kunt uw kind dagelijks (ma t/m vr) aanmelden via telefoonnummer: 0229-577600, via de mail op: info@adhd-hoorn.nl of via de website.