Under construction: Binnenkort kunt U hier onze nieuwe website vinden.

ADHD en Autisme centrum Westfriesland

uitgangspunt behandeling AD(H)D

ADHD en ADD zijn diagnoses op basis van gedrag, dus op basis van wat er aan de buitenkant waarneembaar is. Echter, gedrag is op verschillende manieren te interpreteren. Een scherpe diagnostiek is voor ons belangrijk: is het waarneembare gedrag te verklaren vanuit  ADHD/ADD problematiek of is er iets anders aan de hand? Om deze vraag te kunnen beantwoorden kijken wij naar de gehele ontwikkeling van het kind, de gezinsaspecten, de omgevingsaspecten en de kindfactoren om zo tot de juiste diagnostiek en daarmee samengaand, tot een juist afgestemde behandeling te komen. Wij pleiten voor een snelle behandeling met, waar mogelijk, een zo snel mogelijke terugkeer naar de generalistische zorg.