Under construction: Binnenkort kunt U hier onze nieuwe website vinden.

ADHD en Autisme centrum Westfriesland

Uitgangspunt behandeling Autisme

Autisme is een stoornis voor het leven. Afhankelijk van de ontwikkelingsfase van het kind en de bijpassende life events, zoals de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, studie en uiteindelijk naar volwassenheid, veranderen de problemen gerelateerd aan autisme. Kinderen met autisme hebben vanaf het moment van diagnostiek tot aan de volwassenheid, vaak intermitterend, een zorgvraag. De behandeling dient hierop aangepast te worden variërend van kortdurend frequent naar langdurig sporadisch.  Een zo vroeg mogelijke diagnostiek is gewenst.  Ons streven is kinderen met autisme op weg te helpen naar het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij.