Voorlichting ADHD (voor kinderen en ouders)

De eerstvolgende voorlichting over ADHD (ouders) zal (bij voldoende aanmeldingen) online gegeven worden op donderdag 21 september 2023 van 15.30-17.00 uur . Indien uw kind bij ons is ingeschreven, kunt u zich (in overleg met uw hulpverlener) aanmelden voor deze voorlichting.