Voorlichting ADHD (voor kinderen en ouders)

Maandag 21 november 2022

De eerstvolgende voorlichting over ADHD (ouders) zal online gegeven worden op donderdag 15 december van 15.30-17.00 uur. Indien uw kind bij ons is ingeschreven, kunt u zich (in overleg met uw hulpverlener) aanmelden voor deze voorlichting.