Voorlichting ADHD (voor kinderen en ouders)

Dinsdag 27 december 2022

De eerstvolgende voorlichting over ADHD (ouders) zal online gegeven worden op donderdag 30 maart 2023 van 15.30-17.00 uur. Indien uw kind bij ons is ingeschreven, kunt u zich (in overleg met uw hulpverlener) aanmelden voor deze voorlichting.