ADHD- en Autisme centrum Westfriesland

Ziektebeeld

ADHD en Autisme zijn stoornissen in de ontwikkeling van een kind. Door goede begeleiding en behandeling, kunnen deze kinderen zich maximaal ontplooien en opgroeien tot volwassenen die een waardevolle bijdrage aan de maatschappij zullen leveren.

Tot 1 januari 2017 werd ADHD als een gedragsstoornis gezien en omschreven en Autisme werd als een ontwikkelingsstoornis gezien. De kenmerken worden omschreven in de DSM 4 en zijn gebruikt om inhoudelijk de ziektebeelden op deze site te beschrijven.

Vanaf 1 januari 2017 wordt de DSM 5 gebruikt. Inhoudelijk zijn er een aantal aanpassingen gedaan. Eén van de veranderingen is dat zowel ADHD als Autisme worden gezien en omschreven als een ‘neurobiologische ontwikkelingsstoornis’.

Dit betekent dat de inhoud van de tekst bij de ziektebeelden ADHD en Autisme in de loop van 2017 zal worden aangepast naar de inhoudelijke tekst die wordt gebruikt in de DSM 5.