Under construction: Binnenkort kunt U hier onze nieuwe website vinden.

ADHD en Autisme centrum Westfriesland

Ziektebeeld

ADHD en Autisme zijn stoornissen in de ontwikkeling van een kind. Door goede begeleiding en behandeling kunnen deze kinderen zich maximaal ontplooien en opgroeien tot volwassenen die een waardevolle bijdrage aan de maatschappij zullen leveren.

Tot 1 januari 2017 werd ADHD als een gedragsstoornis gezien en omschreven en Autisme werd als een ontwikkelingsstoornis gezien. De kenmerken worden omschreven in de DSM 5.