Corona virus

Alle afspraken zijn per direct omgezet in een telefonische afspraak. De telefonische afspraak vindt plaats via beeldbellen of een telefoongesprek. Bent u ouder(s)/verzorger(s) en heeft u de komende weken een afspraak staan? Dan wordt u door ons gebeld. Samen met de behandelaar maakt u afspraken over de behandeling van uw kind en wat daarvoor noodzakelijk is.

Alle groepsbijeenkomsten (voorlichting ADHD, ASS, oudercursus) die gepland stonden tot en met 6 april, zullen worden verplaatst. Wij zullen hierover telefonisch contact met u opnemen.

Alle onderzoeken (IQ, ADOS, ADI-R, schoolobservaties) worden verplaatst door de hulpverlener die het onderzoek zou afnemen. Hij/zij zal telefonisch contact met u opnemen.

Alle intakes worden – voor zover mogelijk – telefonisch afgenomen. Hiervoor geldt dat alleen de heteroanamnese met u wordt besproken. De onderzoeken (IQ en psychiatrisch onderzoek) zullen op een nieuwe datum worden ingepland. Het leefstijlinterview zal (indien u en uw kind hiervoor waren uitgenodigd) telefonisch met u worden afgenomen.

Voor vragen kunt u ons bereiken op 0229-577600 of via de mail op  info@adhd-hoorn.nl   Wij streven ernaar u (spoedig) te woord te kunnen staan, maar mocht u niet meteen antwoord krijgen op uw vraag, wacht u dan rustig af tot wij contact met u opnemen.