Under construction: Binnenkort kunt U hier onze nieuwe website vinden.

ADHD en Autisme centrum Westfriesland

Verwijzers

Vanaf december 2013 is het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland een Zelfstandig Behandelcentrum (GGZ instelling). Wij richten ons op de behandeling van kinderen/jongeren tot 18 jaar waarbij een vermoeden bestaat van een psychische/psychiatrische aandoening. Wij behandelen alle voorkomende aandoeningen maar zijn gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen met een aandachtstekort stoornis (ADHD/ADD), Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of een combinatie van beiden.

In één ochtend worden een intake, hetero-anamnese, intelligentieonderzoek en een psychiatrisch onderzoek afgenomen. Na ongeveer twee weken worden de onderzoeksresultaten met de ouders en/of cliënt besproken en kan de behandeling starten. In een aantal gevallen is een langer diagnostisch traject nodig, bijvoorbeeld bij een vermoeden van ASS worden aanvullend meerdere onderzoeken en observaties uitgevoerd.

Aanmeldingen kunt u via de fax of de mail aan ons doorgeven. U kunt hiervoor gebruik maken van het aanmeldformulier (dit formulier faxen of scannen en als pdf bestand mailen). Mocht u van te voren willen overleggen dan kunt u telefonisch contact opnemen met Tineke Wolke (arts, hoofd behandelzaken) of Tjerk Bakker (directeur, orthopedagoog) of gebruik maken van het vragenformulier.

Faxnummer: 0229-577609,  Telefoonnummer: 0229-577600,  Mailadres: info@adhd-hoorn.nl

Wachttijd voor intake: 01-01-2022: ongeveer 5 maanden;  wachttijd voor behandeling na intake: per 01-01-2022:  0 weken. Op dit moment werken wij met een wachtlijst. Indien het kind op de wachtlijst staat, dan zullen wij ouders bellen voor een intake na de zomervakantie. Ouders worden gebeld op volgorde van de datum van aanmelding.