Ouders/verzorgers

Op deze pagina ziet u een aantal voorbeelden vanuit de praktijk (ADHD en Autisme). Mocht u in een van deze voorbeelden uw kind herkennen, dan kunt u overwegen om uw kind te laten onderzoeken. Verwijzing naar het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland dient plaats te vinden door uw (huis)arts of de gemeente waar u woont. De gemeente dient een zogenaamde ‘beschikking’ af te geven. Met deze beschikking vergoedt de gemeente alle kosten voor de hulpverlening (voor kinderen tot 18 jaar). Met een (huis)artsverwijzing regelen wij de beschikking voor u en worden de gegevens van uw kind aan de gemeente doorgegeven. Als u dit niet wilt, zullen wij de diagnostiek en behandeling van uw kind niet uitvoeren.

In de Jeugdwet, die sinds 1-1-2015 van kracht is, staat dat uw gemeente verantwoordelijk is voor de hulpverlening aan uw kind en ook de kosten moet betalen als er een beschikking is afgegeven. Het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland heeft met de zeven gemeenten in Oostelijk Westfriesland en met de gemeente Hollands Kroon contracten afgesloten. Wanneer uw kind 18 jaar (volwassen) wordt, dan valt uw kind niet meer onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Vanaf 18 jaar wordt de hulpverlening vergoed door de zorgverzekeraar. Het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland heeft geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars in Nederland. Dit betekent dat wij de behandeling van uw kind zullen afsluiten wanneer hij/zij 18 jaar wordt. Wij zullen dan in overleg met u een doorverwijzing regelen of terugverwijzen naar uw huisarts.

 U kunt dagelijks van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur bellen om uw kind aan te melden op: 0229-577600 of via de mail op: info@adhd-hoorn.nl

Voor vragen en aanmelding kunt u verder kijken onder de knop “contact”.