ADHD

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) wordt gekenmerkt door aandachtstekort, impulsiviteit en hyperactiviteit. Deze symptomen hebben vaak een grote invloed op de thuissituatie, op de leerprestaties en op de relaties met anderen. Kinderen met ADHD kunnen onaangepast gedrag en gebrekkige sociale vaardigheden laten zien, waardoor ze de aansluiting met andere kinderen missen. Hierdoor hebben kinderen met ADHD meer moeite te leren van hun ervaringen op sociaal gebied, wat leidt tot nog meer probleemgedrag. Kinderen met ADHD krijgen meer instructies, bevelen, berispingen en straffen en hebben meer behoefte aan hulp. Dit heeft een negatieve invloed op de zelfwaardering.

Naast dat deze kinderen erg druk kunnen zijn, hebben ze vaak:

moeite met organiseren

moeite met focussen

moeite met reguleren van alertheid

moeite met beheersen van frustraties

moeite met gebruik van het werkgeheugen

moeite met controleren en zelfreguleren van actie

Voorbeeld 1

Pieter zit in groep 5 en kan niet stil blijven zitten. Hij roept door de klas. Pieter is snel afgeleid en heeft daardoor zijn werk niet af. Bij het buitenspelen is Pieter vaak te wild.
Is uw kind:

 • druk en onrustig
 • wiebelig en friemelig
 • ongeconcentreerd en snel afgeleid
 • slecht luisterend
 • ongeduldig en impulsief
 • zich niet bewust van gevaar
 • altijd bezig

dan is er mogelijk sprake van ADHD.

Voorbeeld 2

Thirza is 11 jaar en zit dagelijks weg te dromen in de les. Ze hoort vaak niet wat de leraar zegt. Ze zit vaak te kletsen met haar vriendinnetje. Thirza is slim genoeg, maar haalt toch slechte cijfers.
Is uw kind:

 • dromerig
 • snel afgeleid
 • onrustig in het hoofd
 • onderpresterend op school
 • voortdurend alles kwijt
 • aan een stuk door pratend

dan is er mogelijk sprake van ADD

Voorbeeld 3

Bram zit in havo-2 en heeft problemen met plannen op school. Hij vergeet zijn huiswerk op te schrijven. Hij kan zich er niet toe zetten om te gaan leren. Bram vergeet en verliest van alles. Zijn kamer thuis is een chaos.
Is uw kind:

 • slecht georganiseerd en chaotisch
 • ongeconcentreerd en snel afgeleid
 • altijd met andere dingen bezig
 • snel in conflict met anderen
 • snel gefrustreerd
 • voortdurend alles kwijt
 • luidruchtig en druk

dan is er mogelijk sprake van ADHD