Algemene informatie

Vanaf december 2013 is het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland een Zelfstandig Behandelcentrum (GGZ instelling). Wij richten ons op de behandeling van kinderen/jongeren tot 18 jaar waarbij een vermoeden bestaat van een psychische/psychiatrische aandoening. Wij behandelen alle voorkomende aandoeningen maar zijn gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen met een aandachtstekortstoornis (ADHD/ADD), Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of een combinatie van beide.

In één ochtend worden een intake, hetero-anamnese (levensgeschiedenis) en een psychiatrisch onderzoek afgenomen.
Na ongeveer twee weken worden de onderzoeksresultaten met ouders besproken en wordt het perspectiefplan (behandelplan) ondertekend. Met het ondertekende perspectiefplan vragen wij bij de gemeente een beschikking aan. Zodra wij de beschikking hebben ontvangen, kan de behandeling (of verder onderzoek) starten.

Aanmeldingen kunt u via de fax of de mail aan ons doorgeven. U kunt hiervoor gebruik maken van het aanmeldformulier (dit formulier faxen of scannen en als pdf bestand mailen). Mocht u van te voren willen overleggen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Tineke Wolke (arts, hoofd behandelzaken) of Tjerk Bakker (directeur, orthopedagoog) of gebruik maken van het vragenformulier.

Faxnummer: 0229-577609,  Telefoonnummer: 0229-577600,  Mailadres: info@adhd-hoorn.nl

Op dit moment hebben wij een aanmeldstop. Deze geldt tot na de zomervakantie (31-8).