ADHD en Autisme centrum Westfriesland

Klachten

Patiëntinformatie klachtenregeling

Inleiding  

De medewerkers van het ADHD en Autisme centrum Westfriesland doen hun uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over een behandeling. Aan uw opmerkingen of klacht wordt een groot belang gehecht. Allereerst omdat het ADHD en Autisme centrum Westfriesland het belangrijk vindt, dat u geheel tevreden bent. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om de zorgverlening te verbeteren. In deze brochure leest u wat u kunt doen met uw klacht of opmerkingen.

Voorleggen aan uw zorgverlener  

Wanneer u niet geheel tevreden bent over een behandeling, is het raadzaam hier niet mee rond te blijven lopen. Veel klachten zijn gebaseerd op miscommunicatie of een verschillend verwachtingspatroon. Uw zorgverlener stelt het in zo’n situatie op prijs, dat u contact opneemt met degene die u heeft behandeld, zodat hij of zij in de gelegenheid is om uw onvrede weg te nemen. De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kan worden.

Klachtenfunctionaris en Geschillencommissie

Het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland heeft een contract lopen bij ‘Geschillencommissie EZa’. Momenteel (juli 2020) zijn wij bezig onze klachtencommissie onder te brengen bij ‘Klachtenportaalzorg’ uit Enkhuizen. Voor het indienen van een klacht kunt u het best even met het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland contact opnemen over de actuele stand van zaken. Wanneer de overgang is geregeld zal deze pagina per direct worden aangepast.

Tot slot 

Houdt u tot slot nog rekening met de volgende punten: