Klachten

Patiëntinformatie klachtenregeling

Inleiding  

De medewerkers van het ADHD en Autisme centrum Westfriesland doen hun uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u niet volledig tevreden bent over een behandeling. Aan uw opmerkingen of klacht wordt een groot belang gehecht. Allereerst omdat het ADHD en Autisme centrum Westfriesland het belangrijk vindt dat u geheel tevreden bent, daarnaast biedt dit de mogelijkheid om de zorgverlening te verbeteren. In deze brochure leest u wat u kunt doen met uw klacht of opmerkingen.

Voorleggen aan uw zorgverlener  

Wanneer u niet geheel tevreden bent over een behandeling, is het raadzaam hier niet mee rond te blijven lopen. Veel klachten zijn gebaseerd op miscommunicatie of een verschillend verwachtingspatroon. Uw zorgverlener stelt het in zo’n situatie op prijs, dat u contact opneemt met degene die u behandelt of heeft behandeld, zodat hij of zij in de gelegenheid is om uw onvrede weg te nemen. De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kan worden.

Klachtenfunctionaris en Geschillencommissie

Voor onze klachtenregeling zijn wij aangesloten bij Klachtenportaal Zorg in Enkhuizen. Wanneer een gesprek met de hulpverlener niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid, kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijk klachtenfunctionaris van KPZ. Deze functionaris zal samen met u de klacht gaan behandelen totdat er een bevredigend resultaat is. Wanneer dit niet het geval is, dan kan de functionaris en/of u de klacht voorleggen aan de klachtencommissie. Voor het indienen van een klacht kunt u het best even met het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland contact opnemen met betrekking tot de werkwijze (info@adhd-hoorn.nl of 0229577600). U kunt hiervoor ook rechtstreeks contact opnemen met KPZ (https://geschillencommissiekpz.nl/contact/).

Tot slot 

Houdt u tot slot nog rekening met de volgende punten:

Voor klachten verwijzen we u naar het klachtenformulier.