Under construction: Binnenkort kunt U hier onze nieuwe website vinden.

ADHD en Autisme centrum Westfriesland

Kenmerken AD(H)D

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) wordt gekenmerkt door aandachtstekort, impulsiviteit en hyperactiviteit. Deze symptomen hebben vaak een grote invloed op de thuissituatie, op de leerprestaties en op de relaties met anderen. Kinderen met ADHD kunnen onaangepast gedrag en gebrekkige sociale vaardigheden laten zien, waardoor ze de aansluiting met andere kinderen missen. Hierdoor hebben kinderen met ADHD meer moeite te leren van hun ervaringen op sociaal gebied, wat leidt tot nog meer probleemgedrag. Kinderen met ADHD krijgen meer instructies, bevelen, berispingen en straffen en hebben meer behoefte aan hulp. Dit heeft een negatieve invloed op de zelfwaardering.

Naast dat deze kinderen erg druk kunnen zijn, hebben ze vaak:

moeite met organiseren, bijvoorbeeld:

moeite met focussen, bijvoorbeeld:

moeite met reguleren van alertheid, bijvoorbeeld:

moeite met beheersen van frustraties bijvoorbeeld:

moeite met gebruik van het werkgeheugen, bijvoorbeeld:

moeite met controleren en zelfreguleren van actie, bijvoorbeeld: