Introductie

Het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland is vanaf december 2013 een zelfstandig behandelcentrum (GGZ instelling) en helpt ouders en kinderen om vast te stellen of er sprake is van een psychische/psychiatrische aandoening.  Wij bieden hulp aan ouders en kinderen/jongeren tot 18 jaar.

Het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland behandelt alle voorkomende problemen, maar is vooral gespecialiseerd in de behandeling van AD(H)D en/of een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Vanaf 1-1-2015 geldt de Jeugdwet in Nederland. Dit betekent dat uw zorgverzekeraar niet langer de kosten voor hulpverlening betaalt, maar de gemeente waar u woont. Indien u uw kind bij ons wilt aanmelden, heeft u een verwijzing nodig van de (huis)arts. U kunt contact met ons opnemen als u een verwijzing heeft. Uw kind wordt dan bij ons op een wachtlijst geplaatst. Als uw kind aan de beurt is, nemen wij contact met u op om een intakeafspraak in te plannen.

In één ochtend worden een intake, hetero-anamnese (levensgeschiedenis) en een psychiatrisch onderzoek afgenomen.
Na ongeveer twee weken worden de onderzoeksresultaten met u besproken en wordt het perspectiefplan (behandelplan) door u ondertekend. Met het ondertekende perspectiefplan vragen wij bij de gemeente een beschikking aan. Zodra wij de beschikking hebben ontvangen, kan de behandeling (of verder onderzoek) starten. 

uitgangspunt behandeling AD(H)D

ADHD en ADD zijn diagnoses op basis van gedrag, dus op basis van wat er aan de buitenkant waarneembaar is. Echter, gedrag is op verschillende manieren te interpreteren. Een scherpe diagnostiek is voor ons belangrijk: is het waarneembare gedrag te verklaren vanuit ADHD/ADD problematiek of is er iets anders aan de hand? Om deze vraag te kunnen beantwoorden kijken wij naar de gehele ontwikkeling van het kind, de gezinsaspecten, de omgevingsaspecten en de kindfactoren om zo tot de juiste diagnostiek en daarmee samengaand, tot een juist afgestemde behandeling te komen. Wij pleiten voor een snelle behandeling met, waar mogelijk, een zo snel mogelijke terugkeer naar de generalistische zorg.

Introductie
Introductie

Uitgangspunt behandeling Autisme

Autisme is een stoornis voor het leven. Afhankelijk van de ontwikkelingsfase van het kind en de bijpassende life events, zoals de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, studie en uiteindelijk naar volwassenheid, veranderen de problemen gerelateerd aan autisme. Kinderen met autisme hebben vanaf het moment van diagnostiek tot aan de volwassenheid, vaak intermitterend, een zorgvraag. De behandeling dient hierop aangepast te worden variërend van kortdurend frequent naar langdurig sporadisch. Een zo vroeg mogelijke diagnostiek is gewenst. Ons streven is kinderen met autisme op weg te helpen naar het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij.