Missie en visie

Voor kinderen met psychische problemen gaat opgroeien niet vanzelf. Door bijvoorbeeld gedragsproblemen, angst, ADHD of autisme kunnen zij niet goed functioneren in hun sociale omgeving, op school en thuis.

Het ADHD en Autisme centrum helpt deze kinderen en hun ouders/ verzorgers om de klachten te verminderen en beter om te gaan met de psychische problemen. De behandeling heeft als doel de gezonde ontwikkeling te stimuleren. Met de vaardigheden en het gedrag dat de kinderen tijdens de behandeling leren, kunnen zij eventuele toekomstige problemen beter hanteren. Tijdig behandelen kan voorkomen dat iemand als volwassene langdurig hulp nodig heeft. Behandeling dient dus ook een maatschappelijk doel op de lange termijn.