Missie en visie

Missie

Wij willen een klantgerichte praktijk zijn, waarvoor al onze medewerkers hun deskundigheid inzetten en daarmee bijdragen aan het maatschappelijk herstel van onze cliënten.

Visie

Het ADHD en Autisme centrum Westfriesland helpt kinderen met psychische problemen om de klachten die ze hebben te verminderen en leren beter om te gaan met de psychische problemen. De behandeling heeft als doel om de gezonde ontwikkeling te stimuleren. Met de vaardigheden en het gedrag dat de kinderen tijdens de behandeling leren, kunnen zij eventuele toekomstige problemen beter hanteren. Tijdig behandelen kan voorkomen dat iemand als volwassene langdurig hulp nodig heeft. Behandeling dient dus ook een maatschappelijk doel op lange termijn.