Verwijsindex

Beste ouders/verzorgers,

Wanneer u uw kind aanmeldt bij het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland kan het voorkomen dat wij uw kind (moeten) aanmelden bij de Verwijsindex. Hieronder kunt u lezen wat de Verwijsindex precies inhoudt.

Wat is de Verwijsindex?
De Verwijsindex is een systeem waarin professionals een signaal kunnen afgeven om hun zorg en/of betrokkenheid aan te geven bij uw zoon of dochter in de leeftijd van 0 tot 23 jaar.
Het doel van de Verwijsindex is om professionals die betrokken zijn bij een gezin met elkaar in contact te brengen om samen met u de best passende ondersteuning/begeleiding te bieden. Voor jeugdinstellingen is het niet vrijblijvend om aan dit systeem deel te nemen.

Waarom is er een Verwijsindex?
Het kan voorkomen dat meerdere professionals hulp of begeleiding bieden aan uw gezin en dat ze dat niet van elkaar weten. Dat is jammer, want hulp werkt pas echt als professionals afstemmen op samenwerken met elkaar en uw gezin. Zo bevordert de Verwijsindex overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende professionals en uw gezin.

Wat staat er in de Verwijsindex?
In de Verwijsindex staat een signaal. Het signaal bevat alleen de naam, het adres en de geboortedatum van uw kind, gekoppeld aan de naam en contactgegevens van de betrokken professional. Er staat geen inhoudelijke informatie in. Er staat dus niet in waarom de professional betrokken is bij uw kind of uw gezin. Een professional kan ook niet zomaar de Verwijsindex raadplegen; hij of zij moet namelijk eerst zelf een signaal afgeven voordat andere signalen met betrekking tot uw kind zichtbaar worden.

Hoe werkt de Verwijsindex?
Een professional geeft een signaal af en gaat gewoon verder met zijn werk: hulp of begeleiding bieden aan uw kind of uzelf. Op het moment dat een andere professional een signaal afgeeft, ontstaat er een match. De professionals krijgen een email en moeten dan met elkaar contact opnemen om hun betrokkenheid af te stemmen. Het uitwisselen van informatie tussen professionals gaat in overleg met u en/of uw kind. Het signaal van een professional is maximaal 2 jaar actief. In de periode krijgt hij of zij een email als iemand anders een signaal afgeeft. Na 2 jaar (of eerder) wordt het signaal inactief. Dan krijgt de professional geen mail meer, maar is deze nog wel zichtbaar voor nieuwe partijen. Zo kan er gebruik gemaakt worden van de informatie uit het verleden. Na vijf jaar wordt het signaal definitief verwijderd.

Wie doet er mee met de Verwijsindex?
Aan de Verwijsindex doen veel organisaties mee die zich bezig houden met jeugd en/of met ouders van jeugd. U kunt denken aan: verloskundigen, kinderopvang, huisartsen, peuterspeelzalen, onderwijs, wijkteams, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, jongerenwerk, Veilig Thuis, Halt, leerplicht, thuisbegeleiding en jeugdhulpaanbieders.

Privacy
De Verwijsindex is een digitaal systeem dat alleen toegankelijk is voor hulpverleners en beroepskrachten van organisaties die met kinderen en jongeren werken. Signalen zijn alleen zichtbaar voor professionals die betrokken zijn bij uw gezin. Uiteraard is de privacy rondom de Verwijsindex volgens de wet geregeld. De instellingen gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.

Wat zijn uw rechten?
Als ouder heeft u het recht om de geregistreerde gegevens in te zien, te weten waarom uw kind in de verwijsindex is opgenomen en om het signaal te laten verwijderen als de professional niet goed kan onderbouwen waarom hij of zij de verwijsindex heeft gebruikt. Wanneer uw kind 16 jaar of ouder is, krijgt hij of zij deze rechten zelf.

U kunt via de gemeente waar u woonachtig bent, gebruik maken van uw rechten.

Heeft u nog vragen?
Als u nog vragen heeft over de Verwijsindex of waarom de wij een signaal hebben afgegeven kunt u contact opnemen met Daniëlle Kroon via telefoonnummer 0229577600.

Met vriendelijke groet,
Het team van het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland